Arı Temininde Dikkat Edilecek Hususlar

Arı alırken dikkat edilecek kurallar ve konular bir arıcı için son derece önemlidir. Bir yıl boyunca yapılan çalışmaların sonucunu göreceğimiz bal döneminde hüsrana uğramamak için dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur arı ırkı. 
Arı ırkı bölgemizdeki doğal yapıya dayanıklı olabilecek özellikleri yıllar boyu süren elimineler sonucu kazanmıştır. Ortamdaki doğal arazi yüzeyine ve bal veren bitkilerin yoğunluğuna göre bir takım özellikleri bünyesinde toplar arılar ve bizler bu özelliklere dayanarak arıların ürünlerini alırız.Ülkemiz toprakları çeşitli mevsimleri aynı anda yaşadığı gibi farklı bitki gruplarınıda buna dayanarak bulundurmaktadır. Arılar bu doğal yapının , dış faktörlerle birleşmesi ve bundan etkilenmesi ile ortamlarına adapte olmuşlardır.En belirgin özellikleri dıştan renkleri ile ortaya çıkmaktadır. 
 
Bakıldığında görülecektirki ülkemizde arılar doğudan batıya doğru gidildikçe sarı ırk dediğimiz yapıyı kazanırlar.Doğu bölgelerde özellikle kuzey doğu bölgelerdeki arılar son derece az miktarda sarı bant içerir. Genelde arıcı arkadaşların söyledikleri güney ve güneydoğu bölge arılarının çok sarışın ve saldırgan oldukları yönündedir.Bu durum olımsuz gibi algılanmamlıdır.Hırçınlık dezavantaj olmasına karşın bal tutma kapasitesi bakımından oldukça başarılı oldukları ancak bu işi doğal yaşama alanlarında yapabildikleri görülmektedir.
 

Burada önemli olan gezginci arıcılığın başlaması ile beraber ülkemizdeki arı ırklarında bölgesel genetik kirliliğin ortaya çıkmış olmasıdır. Verimsiz bir ırkın kullanıldığı koloniler farklı bölgelerde yeni döllenecek anaların verimsiz döllerinin devamını sağlamakta yada adaptasyon sorunları yaşayan arı ırkı burada inaktive olmaktadır. Ölmekte yada zayıf kalmaktadır. Düşünülmesi gereken nokta bölgemize uygun arı ırklarını iyi bilmeli merakı gidermek açısından kullanılacak olan bir kovandaki farklı ırk arının takibi yapılmadan toplu ana değişikliklerinden kaçınılmalıdır.Sarı ırk bir koloninin işçi arıları

Farklı renklerdeki arıların üzerinde bulunan bantları gösteren bir tablo. Arılarda sarı renk halkalarının bazı bölgelerde turuncuya döndüğü de tespit edilmiştir.Hangi ırkı kullanıyorsanız kullanın ,kullanacağınız ırkın birinci dercede melezlerini yada saflarını kullanmaya çalışın. Bölgenizde bu konuda kendini ispatlamış olan ana arı yetiştiricilerinden analarınızı temin edin yada kendiniz en önemli noktalara dikkat ederek ana arılarınızı yetiştirin. Vasıfsız ve yaşlı bir ana, ırkıda ne olduğu belli değilse başarıya giden yolda size köstek olacaktır.Profeyoneller arı alış verişlerini kışa girerken yada erken ilkbaharda yaparlar. Yeni başlayan yada risk almak istemeyenler ise arı alım işlerini nisan ayı başlarına kadar bekletir. Her ne zaman alıyorsak alalım verimli bir ırkın bölgemize uygun olanını tercih etmeliyiz.